Mediakasvatus

Animaatiokerho, ruutukaappaus

Toiminnallisia työpajoja mediakasvuun

Itse tekeminen, harjoittelu, pähkääminen ja kertaaminen ovat hyväksi kokemiamme keinoja tukea jokaisen henkilökohtaista mediakasvua. Kokeilemalla oppiminen luotettavasssa ohjauksessa luo mahdollisuuden onnistua jo ensimmäisellä kerralla. Työpajoissa käydään läpi koko tuotannon prosessi aina ideasta jakeluun.

Oppimista ja oivalluksia

Yhdessä tekemällä jokainen ryhmän jäsen kokee oivaltamisen elämyksiä. Oppimista tapahtuu karkeasti jaoteltuna ainakin seuraavilla osa-alueilla: ilmaisu (sisällöt), median kulttuurinen tuntemus, median välineet; tekniikat ja niiden mahdollisuudet.